روش های تشخیص سن بنا

دانستن سن ساختمان تاثیری مستقیمی روی قیمت گذاری آن دارد! برای افرادی که تصمیم به خرید یا فروش ملک، گرفتن وام و یا … را دارند، بسیار حائز اهمیت است که قدم بنا چند سال است. بنابراین کاملا بدیهی است که هنگام خرید و فروش یک ساختمان برای پیشگیری از ایجاد اختلاف بین خریدار و …

روش های تشخیص سن بنا ادامۀ مطلب »